Câu 1 : Trả lời Đúng - Sai và giải thích ngắn gọn những câu sau : (5,5đ)
1.Nghị định 105/2004/NĐ-cp là một văn bản pháp quy liên quan đến KTNN
2.Hiện nay , Việt Nam đã ban hành 36 chuẩn mực kiểm toán độc lập
3.Khi đánh giá rủi ro tiềm tàng của một đơn vị cao thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đang có tình hình tài chính khá tệ
4.phân loại kiểm toán theo cơ sở pháp lý thì kiểm toán bao gồm nội kiểm và ngoại kiểm
5.Rủi ro kiểm soát luôn có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro phát hiện.
6.Quan điểm cho rằng kiểm toán đồng nghĩa với kiểm tra kế toán là quan điểm về kiểm toán trong nên thị trường.
7.Nguyên tắc hoạt động của KTNN là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
8.Hiệu quả và hiệu năng là hai thuật ngữ khác nhau
9.Phương pháp kiểm toán chứng từ gồm có kiểm kê , điều tra và chọn mẫu
10.Khi KTV thực hiện việc kiểm tra từ số liệu sổ sách kế toán của đơn vị đối chiếu đến các chứng từ gốc tức là KTV đang thu thập bằng chứng đánh giá cơ sở dẫn liệu về sự đánh giá.
11.PP chọn mẫu trùng có ưu điểm hơn PP chọn mẫu không trùng
12.Gửi thư xác nhận là kỹ thuật giúp KTV thu thập bằng chứng liên quan đến cơ sở dẫn liệu là sự đánh giá của các khoản mục cần kiểm toán,
13.Theo ma trận rủi ro khi đánh giá IR trung bình ,CR cao thì DR là cao nhất
14.Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là đánh giá tính tuân thủ pháp luật
15.Kiểm toán tài chính luôn có trình tự ngược với trình tự của kế toán tài chính
Câu 2: Anh ( Chị) hãy trình bày sự phân tích của mình đối với sai sót sau đây :
( chỉ thực hiện việc nêu kế toán đơn vị hạch toán - chế độ - ảnh hưởng đến các cơ sở dẫn liệu của các khoản mục có liên quan đến BCTC)
Vào ngày 31/12/N đơn vị mua một lô hàng hóa với trị giá 100tr( chưa VAT 10%) đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.Do thủ kho ốm nên đơn vị chưa làm thủ tục nhập kho được và mặc dù có đầy đủ hóa đơn GTGT nhưng kế toán đơn vị không hạch toán nghiệp vụ này vào sổ sách trong ngày này.
Biết niên độ kế toán của đơn vị khai báo với cơ quan chức năng là 01/01- 31/12 . DN kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , kế toán HTK theo phương pháp KKTX.
Câu 3 :Chọn mẫu ( bài này các bạn cứ ôn tập theo phương pháp chọn mẫu theo phạm vi là ok )(3 điểm )
Chúc các bạn thi tốt