Hãng tư vấn PFC Energy vừa công bố xếp hạng của 10 tập đoàn xăng dầu lớn nhất thế giới, tính theo giá trị vốn hóa thị trường.

1. ExxonMobil

Giá trị vốn hóa thị trường: 406,3 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 1
Biến động giá cổ phiếu: 16%
Quốc gia: Mỹ
2. PetroChina

Giá trị vốn hóa thị trường: 276,6 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 2
Biến động giá cổ phiếu: -9%
Quốc gia: Trung Quốc
3. Royal Dutch Shell

Giá trị vốn hóa thị trường: 234,6 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 4
Biến động giá cổ phiếu: 10%
Quốc gia: Hà Lan
4. Chevron

Giá trị vốn hóa thị trường: 211,9 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 3
Biến động giá cổ phiếu: 17%
Quốc gia: Mỹ
5. Petrobras

Giá trị vốn hóa thị trường: 156,3 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 3
Biến động giá cổ phiếu: -33%
Quốc gia: Brazil
6. BP

Giá trị vốn hóa thị trường: 135,5 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 7
Biến động giá cổ phiếu: -2%
Quốc gia: Anh quốc
7. Gazprom

Giá trị vốn hóa thị trường: 122,6 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 6
Biến động giá cổ phiếu: -19%
Quốc gia: Nga
8. TOTAL

Giá trị vốn hóa thị trường: 121 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 8
Biến động giá cổ phiếu: -3%
Quốc gia: Pháp
9. Sinopec

Giá trị vốn hóa thị trường: 97,4 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 11
Biến động giá cổ phiếu: -7%
Quốc gia: Trung Quốc
10. ConocoPhillips

Giá trị vốn hóa thị trường: 96,8 tỷ USD
Xếp hạng năm 2010: 12
Biến động giá cổ phiếu: 7%
Quốc gia: Mỹ
Tuyến Nguyễn (Theo Rediff)