FreeOpener - Phần mềm đọc hơn 70 định dạng fileĐôi khi chúng ta phải cài vào máy rất nhiều phần mềm để có thể mở các file tài liệu, âm thanh,ảnh và kể cả file nén. Để tránh vấn đề này tránh được tình trạng này phần mềm Free Opener sẽ giúp bạn vì nó hỗ trợ mở hơn 70 định dang tập tin tập khác mà nhau mà không cần dùng đến phần mềm chuyên ngành.

Free Opener có thể đọc trên 75+ file phổ biến hiện nay như: PDF, DOC, AVI, DOCX, ZIP, JAR, XML, HTML, SWF, 7Z, PHP, XLSX, MKV, FLV, XLS, JPEG, TXT, PSD, WMV, CR2, CRW, GIF, MSG, NEF, TIFF, JPG, MOV, MP4, LOG, PNG, CS, INI, MPEG, MPG, CSS, MP3, CFG, HTM, BMP, JS, XLSM, WA, ICO, REG, DNG, ARW, MID, ORF, RAF, PEF, RESX, CF2, ERF, MEF, MRW, SR2 và X3F ... còn nhiều định dạng khác nữa.Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ tất cả phiên bản của Windows. Ngoài bạn thể thay đổi tùy chỉnh các giao diện khác nhau để bắt mắt và đẹp hơn