(SGGPO).- UBND TPHCM vừa ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố, sẽ công bố vào ngày 1-1-2012. Theo đó, Bảng giá đất năm 2012 giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu như Bảng giá đất năm 2011, chỉ điều chỉnh cục bộ đối với một số tuyến, đoạn đường được nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và các tuyến, đoạn đường mới hoàn thành hoặc vừa được đặt tên trong năm 2011.
Một trong những điểm mới của Bảng giá đất năm 2012 mà UBND TPHCM vừa ban hành đó là sẽ áp dụng cho 7 mục đích, thay vì 5 mục đích như Bảng giá đất năm 2011. Như vậy, ngoài 5 mục đích: Tính thuế sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất; Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án; Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật thì Bảng giá đất năm 2012 còn được dùng để: tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; Tính bồi thường và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước.
Việc thẩm định giá đất ngoài hạn mức của hàng ngàn hộ dân rất phức tạp và tốn kém. Ảnh: Thanh Tâm
Thành phố cũng quy định rõ đối với trường hợp: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất - cho thuê đất, bồi thường khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất nếu tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mà giá đất theo quy định này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá khởi điểm quyền sử dụng đất không được thấp hơn mức giá đất theo quy định này.
Bảng giá đất này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây căn cứ vào giá các loại đất liền kề để xác định giá. Đối với đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng để xác định giá.
Theo Bảng giá đất năm 2012, đối với đất đô thị và nông thôn giá đất cao nhất vẫn là 81 triệu đồng/m² ở 3 tuyến đường thuộc khu vực trung tâm quận 1 là Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, thấp nhất là khu dân cư Thiềng Liềng 110.000 đồng/m² tại huyện Cần Giờ. Giá đất nông nghiệp cao nhất 190.000 đồng/m² và thấp nhất là gần 45.000 đồng/m².

Các hẻm cấp 1 có hệ số tính giá so với đất mặt tiền từ 0,2 đến 0,5. Các hẻm cấp còn lại có giá không quá 0,8 lần giá đất có vị trí mặt tiền. Giá đất trồng lúa nước, trồng cây hàng năm và đất trồng thủy sản có giá từ 58.000 đến 162.000 đồng/m²; đất trồng cây lâu năm từ 68.000 đến 190.000 đồng/m²; đất rừng sản xuất từ 43.000 đến 72.000 đồng/m². Đất rừng phòng hộ có giá bằng 80% giá đất rừng sản xuất. Giá đất làm muối từ 44.640 đến 74.400 đồng/m².
Theo: sggp.org.vn