8. Banco Bradesco

CEO của Banco Bradesco Ngân hàng Banco Bradesco có trụ sở tại Osasco, Brazil và CEO hiện tại là ông Luiz Carlos Trabuco Cappi.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,1
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,9
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 71,1
7. Fifth Third Bancorp

CEO của Fifth Third Bancorp Ngân hàng Fifth Third Bancorp có trụ sở tại Cincinnati và CEO hiện tại là ông Kevin Kabat.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 13,9
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 2
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 62,4
6. United Overseas Bank

CEO của United Overseas Bank (UOB Group) Ngân hàng United Overseas Bank có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông Wee Ee Cheong.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,3
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,2
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 47,4
5. DBS Group Holdings

CEO của DBS Group Holdings Ngân hàng DBS Group Holdings có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông Piyush Gupta.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,1
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,1
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 42
4. Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (Canadian Imperial Bank of Commerce)

CEO của Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC) Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada có trụ sở tại Toronto và CEO hiện tại là ông Gerald T. McCaughey.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 13,9
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,5
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 57,9
3. Ngân hàng quốc gia Canada

CEO của Ngân hàng quốc gia Canada (National Bank of Canada) Ngân hàng quốc gia Canada có trụ sở tại Montreal và CEO hiện tại là ông Louis Vachon.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 14
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,3
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 65,3
2. Svenska Handelsbanken

CEO của Svenska Handelsbanken Ngân hàng Svenska Handelsbanken có trụ sở tại Stockholm và CEO hiện tại là ông Pär Boman.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 16,5
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,1
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 48
1. Oversea-Chinese Banking

CEO của Oversea-Chinese Banking Ngân hàng Oversea-Chinese Banking có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông David Philbrick Conner.
Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 16,3
Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,5
Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 43,7
Hà Thu
vnexpress.net