PBN Karaoke 14: Tôi Vẫn Nhớ (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TC2MBV1F0T
PBN Karaoke 17: Nỗi Buồn Châu Pha (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TDFDTZARVT/
PBN Karaoke 23: Hoàng Thi Thơ 2 (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TXN40BP5HT
PBN Karaoke 24: Tình Yêu Muôn Thủa (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TNNWYJQGCT/
PBN Karaoke 32: Đoạn Cuối Tình yêu (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T1D5Z61QDT
PBN Karaoke 34: Thất tình (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TW2TYC6A3T
PBN Karaoke 35 - Trái Tim bên Lề (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T7KT69N02T
PBN Karaoke 36 - Trái Tim Dạn Vỡ (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TXRWTKHBMT
PBN Karaoke 37 - Phien Da Sau (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TNAB9291CT
PBN Karaoke 38: Tiếc Nuối Cuộc Tình (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T292D2WRPT/
PBN Karaoke 39: Cây Đa Bến Cũ (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TGM7NVAG9T/
PBN Karaoke 40: Yêu (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TACM8C7VZT/
PBN Karaoke 41: Người Tình Và Quê Hương (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TSAA9B44ZT/
PBN Karaoke 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TGNY378PWT/
PBN Karaoke 43: In Sanjose (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TP1ZF564CT/
PBN Karaoke 44: Nửa Vầng Trăng (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TB7V9BWHRT/
PBN Karaoke 45: Nợ Tình (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T4RY897PYT/
PBN Karaoke 46: 20th Anniversary (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TTGMDG091T/
PBN Karaoke 47: Xuân Tha Hương (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TDAYYMVX9T/
PBN Karaoke 48: Thu Ca (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T5ZV964CWT/
PBN Karaoke 49: 30 Năm Viễn Xứ (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T60WT8RMRT/
PBN Karaoke 51: Yêu Mãi Ngàn Năm (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TY59B9R8RT
PBN Karaoke 52: Tết khắp mọi nhà (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T26Z3F9BKT
PBN Karaoke 53: Hoa Bướm Ngày Xưa (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TCNY8JR0WT
PBN Karaoke 54: Khúc Hát Ân Tình (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TVP2910JKT
PBN Karaoke 55: Xuân kỷ niệm (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T3K2F4F1ST
PBN Karaoke 56: Đường Xưa (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TNMXA6R7ST
PBN Karaoke 57: Đường Về Quê Hương (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/T5XRC000PT
PBN Karaoke 58: Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TTNH910WYT
PBN Karaoke 59 - Tình Mộng (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TT9W7QB3RT
PBN Karaoke 60: Về Miền Viễn Đông (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TJZ7ZRY61T
PBN Karaoke 61: Gõ Cửa Trái Tim (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TRMHYJ560T
PBN Karaoke 62 - Dreams (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TXBR7T6X0T
PBN Karaoke 63: In Korea (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TAB8XCBYDT
PBN_karaoke 64: Fly With Us to LasVegas(DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TRTKSD0Y1T
PBN Karaoke 66: Tóc Mây (DVD9)

Code:
http://www.fshare.vn/file/TSNV54ZDFT
Ca Nhạc Khiêu Vũ Thúy Nga Nguyễn Hưng - Dạ Vũ Quốc Tế

Code:
http://www.fshare.vn/file/TGWVBFVHZTNguồn fvn.vn