Đây là bài tập môn thuế có kèm lời giải của cô Oanh, post lại cho mọi người tham khảo
Chương 1: Thuế Xuất - Nhập khẩu
Chương 2: Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Link download đầy đủ
http://www.mediafire.com/?cnw8xyp5l70f13v