Bạn nhấp vào nút đăng hình như hình dưới (nằm ngoài cùng trên thanh công cụ đó).


Sau khi nhấp vào nó sẽ hiện ra cho bạn một trang để đăng hình, có 2 lựa chọn:
+ Upload Mới (up ảnh từ máy)
+ URL Photo (up hình có sẵn từ trang khác)
Nếu bạn muốn đăng hình có sẵn trên một trang web, ví dụ như Facebook, thì bạn chọn URL Photo, sau đó điền link vào rồi chọn đăng hình.
Lưu ý: link hình phải có đuôi tận cùng là .JPG, .gif, .bmp...
Ví dụ: http://sinhvienthamdinh.com/forum/hot.gif


Nếu bạn muốn đăng hình từ máy thì bạn chọn Upload Mới, sau đó chọn hình từ máy của bạn, rồi chọn đăng hình, xem hình minh họa.


Hai tấm hình minh họa mình đưa lên hướng dẫn bạn là lấy từ máy đó ^^! Chúc thành công.