Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần vừa được Bộ Tài chính hoàn tất và trình Chính phủ xem xét, dự kiến ban hành trong quý I/2011.Điểm mới trong dự thảo Nghị định này là không đưa ra quy định về xác định lợi thế vị trí địa lý đối với diện tích đất DN chọn hình thức thuê mà thay vào đó là căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế theo thị trường để trả tiền thuê đất. Như vậy khi xác định giá trị DN, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cổ phần hóa không đơn thuần dựa vào khung giá đất do UBND cấp tỉnh công bố ngày 1/1 hàng năm để phê duyệt mức giá cho thuê, mà còn phải căn cứ vào giá thực tế trên thị trường (đã được hướng dẫn tại Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực từ ngày 1/3/2011).


Một điểm mới đáng chú ý nữa trong dự thảo Nghị định là quy định liên quan đến tìm kiếm cổ đông chiến lược. Theo đó, để tạo sự chủ động cho DN trong tìm kiếm cổ đông chiến lược, đặc biệt là các cổ đông có tiềm lực tài chính mạnh, kỹ năng quản trị tốt, có cam kết gắn bó lâu dài với DN, dự thảo Nghị định cho phép DN được lựa chọn phương thức bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược trước khi bán cho các đối tượng khác (người lao động, tổ chức công đoàn, đấu giá công khai ra công chúng) để trình phương án cổ phần hóa cho cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo KTĐT