Ngày 11 tháng 5 năm 20011, tại trụ sở VVFC đã diễn ra cuộc gặp gỡ tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm giữa KAPA và VVA.Đoàn đại biểu của Hội thẩm định giá Hàn Quốc do Ông Jack.K.S. Kim – Trưởng Ban hợp tác quốc tế của KAPA làm trưởng đoàn.
Tiếp đoàn, đại diện cho Hội thẩm định giá Việt Nam gồm có: ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Nguyên Thứ trưởng BTC) - Chủ tịch VVA; ông Vũ An Khang - Phó chủ tịch thường trực VVA. Tham dự cuộc gặp gỡ còn có bà Nguyễn Xuân Hoài – Phó tổng giám đốc VVFC và một số cán bộ hợp tác quốc tế của VVFC.
Cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc tế giữa Hội thẩm định giá Việt nam (VVA), Hội thẩm định giá Hàn Quốc (KAPA) và Công ty Định giá VVFC nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả họat động Thẩm định giá của các bên. Các bên đã thỏa thuận tăng cường hợp tác thông qua việc nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ thẩm định giá, đào tạo nhân lực, hỗ trợ thông tin liên quan đến thẩm định giá và thị trường.
Với sự đầu tư ngày càng tăng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, các bên đều bầy tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thiết thực, lâu dài trong tương lai về lĩnh vực thẩm định giá./.

VVFC