Bài tập Nguyên lý kế toán có lời giải (tham khảo)
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Tuổi
  28
  Bài viết
  9,735
  Đã cảm ơn
  64
  Được cảm ơn 1,236 lần trong 522 bài viết

  Bài tập Nguyên lý kế toán có lời giải (tham khảo)

  Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau:
  Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
  - Vật liệu chính tồn kho(TK 152) : 4.000.000 đồng(1000kg)
  - Vật liệu phụ tồn kho : 2.000.000 đồng(1000kg)
  - Thành phẩm tồn kho (TK 155): 9500.000 đồng(250 sản phẩm)
  Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
  1. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 3800đồng/kg, thuế GTGT 10%. Vật liệu phụ 2000kg, giá mua 2.090đồng/kg, trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển bằng trả bằng tiền mặt là 1.200.000đồng, chi phí này được phân bổ cho vật liệu chính 1.000.000đồng, cho vật liệu phụ là 200.000đồng.
  2. Xuất kho 3000kg vật liệu chính, 2000kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
  3. Tiền lương phải thanh toán cho CB-CNV trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6000.000đồng, ở bộ phận quản lý phân xưởng là 600.000đồng, bộ phận bán hàng là 1000.000đồng, quản lý doanh nghiệp là 400.000đồng.
  4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo tỷ lệ quy định 19% để dự tính vào các đối tượng chi phí có liên quan.
  5. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 4000.000đồng, bộ phận quản lý phân xưởng là 750.000đồng, bộ phận bán hàng là 40.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 44.000đồng.
  Tài liệu 3: Kết quả sản xuất trong kỳ :
  6. Trong tháng nhập kho 750 thành phẩm
  7. Phế liệu thu hồi nhập kho là 229.000 đồng
  8. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 2.000.000 đồng
  9. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 50. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn
  Tài liệu 4: Kết qủa kinh doanh trong kỳ:
  10. Trong tháng xuất 600 thành phẩm đi tiêu thụ, đơn giá bán 42.000đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, khách hàng chưa thanh toán
  11. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng
  Yêu cầu:
  - Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.
  - Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp.
  ]Các bạn tải về xem thêm nha . . .


  <b>File đính kèm được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho thành viên diễn đàn</b> File đính kèm được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho thành viên diễn đàn
  Chào Mr LNA,
  Hãy cho tôi một lời cảm ơn nếu bài viết của tôi có ý nghĩa.
  Hãy cho tôi nhận xét nếu bài viết chưa hay.
  Và hãy tham gia viết bài để tôi có thể nói lời cảm ơn tới bạn.

  "Chung tay xây dựng cộng đồng sinh viên Thẩm Định Giá"

 

 

Bạn có thể tìm kiếm trên Google bài viết này thông qua các từ khóa bên dưới:

Chưa có từ khoá nào được thống kê!

Tag của Chủ đề này