Kết Nối Này Không Đáng Tin

Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới sso2.zing.vn, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.
Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.Tôi Nên Làm Gì?

Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa.
tớ vào mp3.zing.(vn thì nó bi j như vậy. làm như thế nào bây giờ


Nguồn bài viết: http://sinhvienit.net/@forum/showthread.php?t=120424

Nguồn: sinhvienit.net