Acronis Disk Director Suite 10,0 là một phân vùng trạm làm việc toàn diện và bộ phần mềm quản lý đĩa mà kết hợp các sản phẩm số một vài Acronis thành một trong những giải pháp
Acronis Disk Director Suite 10,0 là một phân vùng trạm làm việc toàn diện và bộ phần mềm quản lý đĩa mà kết hợp một số sản phẩm trước Acronis vào một giải pháp:
Acronis Partition Manager cho phép bạn thay đổi kích thước, di chuyển, sao chép, chia, tách, hợp nhất và phân vùng mà không làm mất dữ liệu của bạn
Acronis quản lý khởi động là một phần mềm đa khởi động tiện ích cho phép bạn cài đặt nhiều hệ điều hành trên máy tính của bạn


Acronis Partition Recovery cho phép bạn phục hồi phân vùng vô tình bị mất hoặc bị xóa
Acronis Disk Editor là một ổ đĩa, sửa chữa công cụ cho phép bạn thực hiện các hoạt động nâng cao trên ổ đĩa cứng của bạn, chẳng hạn như phục hồi các bản ghi khởi động và chỉnh sửa hệ thập lục phân
Acronis Disk Director Suite là công cụ lý tưởng, kết hợp với sao lưu Acronis True Image

Link download
http://www.mediafire.com/?kyld7yn0mle
Nguồn: vnecon.vn