(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản cho biết, liên quan đến giá bán, giá cho thuê đối với các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở thu nhập thấp, chủ đầu tư dự án tự xây dựng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở để trình UBND cấp tỉnh nơi có dự án thẩm định.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định và có văn bản gửi chủ đầu tư. Về kiến nghị UBND cấp tỉnh ban hành và công bố hàng năm khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua đối với nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng nhận thấy giá nhà ở bị tác động bởi rất nhiều yếu tố (giá vật liệu, nhân công, máy thi công...) và mỗi dự án trên cùng một địa bàn có thể có mức chênh lệch nhau về giá. Do đó, việc đề xuất nêu trên là chưa hợp lý.


Theo anninhthudo.vn