Giáo trình xác suất thống kê
Nhập môn Lý thuyết xác suất :
+Phần 1
+Phần 2
+Phần 3
+Phần 4

http://www.mediafire.com/?5ze9vo3i8q60ia5