Tài liệu bao gồm 32 câu hỏi Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản

Download
http://www.mediafire.com/?p9jy6lnf01k0p1d