Tài liệu này gồm hơn 270 câu trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng, khách quan sinh động
File .pdf dung lượng 124kb

Download
http://www.mediafire.com/?u8swveqb4q8wdu5