Hầu như môn Mác - LêNin ở các trường đều thi đề mở, nên các bạn tải tài liệu phía dưới về để bổ sung nguồn tài liệu của mình, tài liệu mang tính chất tham khảo, các bạn về hãy trình bày theo cách hiểu của bạn, khuyến cáo không nên chép y chang M'Lô đề cương vào bài thi, vì dù sao nếu có được điểm cao thì cũng không phải của mình. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đề cương gồm 2 bộ, các bạn tải 1 trong 2 bộ dưới
__________________________________________________ __________