Phân Tích Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư
· Trung tâm:Vin Nghiên Cu Châu Á - Trung Tâm Phát Trin Khoa Hc Kinh Tế CED
· Ngày khai ging: 21/06/2010
· Thi lượng: 1,5 tháng
· Thi gian hc: 2/4/6 hoc 3/5/7 (13:30 -> 16:15) 2/4/6 hoc 3/5/7 (18:00 -> 20:45) hoc Chiu T7 (13:30 -> 17:30) & Sáng CN (7:30 -> 11:30)
· Hc phí: Xin vui lòng liên h trc tiếp
· Văn bng/Chng ch đt được: Chng Ch Tt Nghip
· Liên h: (08) 39321 996 – 39321 997 – 6657 3861 - 3997 3601 – 3997 3602 – 6657 3862
Thông tin khoá học:
* Ni dung đào to:
Giới thiệu về dự án đầu tư
Sản phẩm và môi trường đầu tư
Các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực
Phân tích hiệu quả kinh tế
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với xã hội
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường
Phân tích tài chính
Phân tích rủi ro

* Mục tiêu
- Hướng dẫn cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

* Điều kiện học tập

- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất, với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học

Thông tin liên hệ:· Trung tâm:Vin Nghiên Cu Châu Á - Trung Tâm Phát Trin Khoa Hc Kinh Tế CED
· Ngày khai ging: 21/06/2010
· Thi lượng: 1,5 tháng
· Thi gian hc: 2/4/6 hoc 3/5/7 (13:30 -> 16:15) 2/4/6 hoc 3/5/7 (18:00 -> 20:45) hoc Chiu T7 (13:30 -> 17:30) & Sáng CN (7:30 -> 11:30)
· Hc phí: Xin vui lòng liên h trc tiếp
· Văn bng/Chng ch đt được: Chng Ch Tt Nghip
· Liên h: (08) 39321 996 – 39321 997 – 6657 3861 - 3997 3601 – 3997 3602 – 6657 3862
Thông tin khoá học:
* Ni dung đào to:
Giới thiệu về dự án đầu tư
Sản phẩm và môi trường đầu tư
Các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực
Phân tích hiệu quả kinh tế
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với xã hội
Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường
Phân tích tài chính
Phân tích rủi ro

* Mục tiêu
- Hướng dẫn cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
- Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

* Điều kiện học tập

- Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất, với các cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
- Phòng học và thực hành được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, giờ học được tổ chức linh hoạt.
- Tài liệu học tập được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học

Thông tin liên hệ: