1. Vào trang http://www.google.com.vn2. Bấm tiếp vào "Tạo tài khoản"3. Điền vào mẫu đăng ký sau:


Vây là bạn đã có tài khoản thư điện tử để giao tiếp với mọi người.

Chúc bạn nhiều thành công.