Một đơn vị sx hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
1. Nhập kho số sp sx hoàn thành: 4.000sp A & 5.000sp B.
2. Xuất kho thành phẩm tiêu thụ trong kỳ: 3.000spA & 4.500sp B trong đó:
-Bán cho cty T.Mại 2.000sp A & 3.000sp B với giá bán trên hoá đơn là 14.000đ/1sp A & 33.000đ/1sp B.
- Vận chuyển đến Đại lý bán hàng của đơn vị là 1.000sp A & 1.500sp B. Đến cuối kỳ, cửa hàng đại lý mới chỉ bán đc 800sp A & 1.200sp B với giá bán 14.000đ/sp A & 32.500đ/sp B.
Yêu Cầu:
Tính thuế GTGT, Thuế TTĐB mà đơn vị & đại lý trên phải nộp trong kỳ liên quan đến tình hình trên. Biết rằng:
- Thuế suất GTGT của sp A & B là 10%.
- Trong kỳ đơn vị đã mua 4.000kg NVL X thuộc diện chịu thuế TTĐB để sx sp A với giá mua 6.000đ/kg. Thuế suất thuế TTĐB đối với NVL X là 50%. Thuế suất TTĐB của sp A là 50%, sp B là 65%. Thuế suất thuế GTGT NVL X là 5%.
- Định mức tiêu hao 0,5kg NVL X/1sp A.
- Đơn vị ko có NVL & sp tồn kho đầu kỳ. Tổng số thuế GTGT tập hợp trên hoá đơn GTGT của các cp khác liên quan đến sx & tiêu thụ trong kỳ là 5.000.000đ.
- Đại lý bán hàng đúng là đại lý bán đúng giá, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Hoa hồng đại lý: 3%/giá giao. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng đại lý KD là 10%.
- Đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán; sử dụng hoá đơn theo đúng quy định.