Techcombank triển khai chương trình "Tài trợ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lãi suất ưu đãi" lãi suất chỉ từ 19,5% dành cho doanh nghiệp, kéo dài đến ngày 31/12.

Chương trình "Tài trợ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lãi suất ưu đãi" này nhằm cấp tín dụng bằng VND cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến các mặt hàng kể trên. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp vốn với mục đích thực hiện các hoạt động mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ xuất khẩu trực tiếp. Nguồn vốn cấp theo chương trình này được áp dụng lãi suất chỉ từ 19,5% với cơ chế linh hoạt để doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức trả lãi phù hợp đặc thù kinh doanh ngành và nhu cầu vay vốn theo từng thời điểm, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ nguồn vốn vay ngân hàng.
Thông qua chương trình này, Techcombank hướng tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu hàng hóa thuộc ngành nông, lâm, thủy sản có thể tiếp cận nguồn vốn ổn định, phù hợp với đặc thù kinh doanh ngành, lãi suất ưu đãi. Đây là một trong những hoạt động của ngân hàng nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn, tận dụng các cơ hội kinh doanh để phát triển bền vững.
Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã phát triển và cung cấp nhiều sản phẩm tài chính chuyên biệt đặc biệt tập trung cho lĩnh vực xuất khẩu theo định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn như: ngành gạo, tiêu, điều, cà phê, cao su, thủy sản.
(Nguồn: Techcombank)