Anh chị nào có bài nào thẩm định dự án có liên quan tới thất thoát vốn lưu động được bù bằng vốn vay. xử lí ntn?z bằng phương pháp trực tiếp nha càng tốt tks. cám ơn nhiều nhiều