Dựa trên những tiêu chí như cơ hội việc làm, thu nhập, trường học, an ninh, và tỷ lệ người sống độc thân tại Mỹ, bang California, Virginia, New Jersey và Massachusetts đã trở thành những địa phương đầy hứa hẹn cả về mặt tài chính lẫn lập gia đình.

CNN mới đây đã chọn ra 7 địa điểm trong danh sách 100 nơi tốt nhất để sống tại Mỹ đáp ứng đủ các yêu cầu trên.
7. Arlington, bang Virginia

Dân số: 224.274 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 42,1%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 119.427 USD một năm.
6. Milton, bang Massachusetts

Dân số: 25.763 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 30,5%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 121.355 USD một năm.
5. Madison, bang New Jersey

Dân số: 16.247 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 31,7%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 131.529 USD một năm.
4. Hermosa, bang California

Dân số: 19.082 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 47,5%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 134.033 USD một năm.
3. Đồi Beverly, bang California

Dân số: 33.974 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 30,4%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 142.180 USD một năm.
2. Tysons Corner, bang Virginia

Dân số: 19.380 người Tỷ lệ người sống độc thân: 32,1%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 143.749 USD một năm.
1. Manhattan, bang California

Dân số: 34.607 người. Tỷ lệ người sống độc thân: 30,2%
Thu nhập bình quân một hộ gia đình: 154.860 USD một năm.
Anh Quân (theo Business Insider)
vnexpress.net