Để tiện cho các bạn theo dõi về tuyển dụng của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) mình gửi link tuyển dụng của Công ty cho các bạn:
- Vị trí kế toán - hành chính tại Hà Nội: http://vnvc.com.vn/Cong-ty-CP-Tham-d...-vien-534.html

- Vị trí Chuyên viên thẩm định giá tại Sài Gòn: http://vnvc.com.vn/Cong-ty-CP-Tham-d...h-gia-421.html

Các bạn lưu ý thời gian nộp hồ sơ qua email là: 20/09/2014 nhé!