(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Theo dự thảo thông tư, khái niệm “Tổ chức báo cáo” được hiểu là bao gồm các sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản.

Các tổ chức báo cáo này phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm phát hiện và hạn chế các tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức báo cáo để thực hiện các hành vi rửa tiền.Báo cáo cơ quan chức năng trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ (Ảnh minh họa)
Dự thảo cũng lưu ý những trường hợp nhận biết khách hàng để các tổ chức báo cáo đưa vào “tầm ngắm”. Cụ thể là: Khách hàng thiết lập mối quan hệ lần đầu với tổ chức báo cáo; Thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn; Thực hiện các giao dịch đáng ngờ; Số lượng giao dịch bất động sản từ 2 giao dịch trở lên trong 1 ngày; hay khách hàng mua, bán từ 2 bất động sản trở lên trong một lần (kể cả khách hàng mua và bán bất động sản);

Ngoài ra là các trường hợp Tổ chức báo cáo xem xét hồ sơ về bất động sản, hồ sơ về dự án bất động sản, hồ sơ về khách hàng thấy có nghi ngờ về tính trung thực của hồ sơ.

Khi các tổ chức, cá nhân phát hiện các giao dịch có dấu hiệu trên, phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.

Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

Những dấu hiệu giao dịch đáng ngờ:

- Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc một giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính;

- Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng;

- Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp;

- Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả mạo (ví dụ: con dấu giả, chữ ký giả, chứng minh thư giả, hộ chiếu giả, địa chỉ bất động sản không đúng thực tế...);

- Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;

- Địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác (ví dụ như: ghi địa chỉ tại quận B, tỉnh A nhưng trên thực tế tỉnh A không có quận B...) và có thay đổi địa chỉ so với những lần giao dịch trước. Thông tin về cùng một khách hàng được khai báo khác nhau trong các lần giao dịch khác nhau;

- Khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phải trả;

- Khách hàng giao dịch không có ủy quyền nhưng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản, không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân;

- Giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá cả thị trường;

- Tổ chức báo cáo tự bổ sung và nhận biết các dấu hiệu đáng ngờ của các giao dịch bất động sản.

Lan Hương