Mình có một số tài liệu thấy hay và cần thiết, các bạn down về tham khảo thử nha
Giáo trình:

Đề thi:
http://www.mediafire.com/file/htyjzz5fomn/De Thi Ly Thuyet Xac Suat Thong Ke Toan_Nganh QTKD.pdf