khi kiểm toán tại cty ABC năm 2010 KTV đã phát hiện những sai sót sau:
1. Ghi hóa đơn bán hàng phát sinh ngày 10/01/2011 vào KQKD 2010 theo giá bán 150tr.VNĐ, giá vốn hàng bán 100tr.VNĐ, thuế GTGT 10%(chưa có trong giá bán)
2 bỏ sót NV nhận hàng ngày 28/12/2010 trị giá 150tr.VNĐ đến ngày 31/12/2010, hóa đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán
3. Lượng hàng trị giá 30tr.VNĐ đc gửi cho KH vào ngày 02/1/2011 nhưng đc làm hóa đơn vào ngày 31/12/2010. Lượng hàng này đc tính vào hàng tồn kho thành phẩm và đc tính vào BCKT vs giá trị 20tr.VNĐ
Y/C:
1 Nêu ảnh hưởng(nếu có) của mỗi sai sót trên đến các khoản mục của BCĐKT, BCKQKD, đến người đọc BCTC qua các chỉ tiêu TC
2. khái quát thủ tục kiểm toán thích hợp của việc phát hiện các sai sót trên. Lập bút toán điều chỉnh tương ứng.
mọi người giúp mình với mình k biết cách làm ntn?