công ty A lắp đặt 1 giàn máy mới giá 1.5triệu usd .cty có thể vay 100% để đầu tư hoặc thuê mua tài chính với giả định sau:
- giàn máy dc khấu hao trong thời gian 3 năm
- chi phí bảo trì mỗi năm 75000usd
- nếu vay fai tra lãi 15%/năm và trả gốc trg 3 năm vào cuối mỗi năm
- tiên thuê fai trả mỗi năm 480000usd
- bên thuê fai trả bảo hiểm ,bảo trì
- công ty neus muốn kinh doanh thid chắc chắn phải mua giàn máy sau khi hết thời hạn thuê với giá ước lượng 325000usd
theo bạn cty nên vay để mua hay thuê mua tài chính.