Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank được tạp chí The Banker bình chọn là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng 25 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tài sản cao nhất thế giới.

Tiêu chí xếp hạng quan trọng đầu tiên của The Banker là vốn cấp một bao gồm: Vốn đều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp); quỹ đầu tư phát triển dịch vụ; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; lợi nhuận khộng chia; thặng du cổ phần được tính vào vốn theo quy đinh của pháp luật. Ngoài ra, các tiêu chí khác được The Banker sử dụng trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới bao gồm: tổng tài sản, hệ số tài sản vốn, tăng trưởng lợi nhuận thực, lợi nhuận/ vốn bình quân, ROA, BIS, NPL, và LTD (tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động).


Mục đích chính của bảng xếp hạng này nhằm công nhận thành tích của các ngân hàng hàng đầu trên thế giới và được sử dụng như nguồn chỉ dẫn về độ vững mạnh và khả năng sinh lời của các ngân hàng. Bên cạnh đó, theo tạp chí The Banker, Eximbank cũng được chọn vào bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới. Trong số 8 ngân hàng Việt Nam được bình chọn vào bảng xếp hạng này của The Banker, Eximbank là ngân hàng đứng thứ tư. Bảng xếp hạng này được tạp chí The Banker bắt đầu thực hiện từ năm 1970 và được công bố vào tháng 7 hàng năm.

(Nguồn: Eximbank)
vnexpress.net