(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa có cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội là doanh nhân.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch nhấn mạnh, hầu hết các dự án luật mà Quốc hội xây dựng đều có liên quan tới doanh nhân và đều vì mục đích phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, đại biểu Quốc hội là doanh nhân có vai trò rất quan trọng và cần tập trung trí tuệ, công sức để đóng góp cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (phải) và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lắng nghe các đại biểu Quốc hội là doanh nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri là doanh nhân trong cả nước. Theo đó, các đại biểu đã nêu những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động.

Các đại biểu cũng kiến nghị với Quốc hội sớm hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển.

Phát biểu với các đại biểu Quốc hội là doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, với kinh nghiệm của người đã từng giữ trọng trách là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, phụ trách về kinh tế, đã chia sẻ khó khăn của các doanh nhân trong cả nước; Chủ tịch Quốc hội Nguyến Sinh Hùng cho rằng:

“Các đồng chí có 3 cơ chế làm việc: Một là cá nhân độc lập, giơ thẻ ra là có quyền, hai là đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm trong đoàn trên địa bàn của mình, thẻ này của các đồng chí là có quyền cả nước chứ không phải địa bàn này. Nhưng trong địa bàn của mình hoạt động và mình ứng cử và trong Ủy ban của mình là nơi mình làm việc, nơi mình phát biểu, nơi mình thể hiện chính kiến, nơi mình đóng góp và nơi mình đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân cả nước và tại Quốc hội, các đồng chí cố gắng làm hết trách nhiệm của mình…

Trước hết, cần nhất trong Quốc hội, các đồng chí làm tốt vai trò là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi, cho sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, lực lượng doanh nhân Việt Nam, đây là một lực lượng đối mới, lực lượng quan trọng trong phát triển đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyến Sinh Hùng nhấn mạnh: Với tư cách là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội cần đóng góp ý kiến của mình cho Quốc hội thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu là doanh nhân khi thảo luận tại Quốc hội cần phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của doanh nghiệp cả nước, cố gắng làm hết sức mình, làm sao thể hiện tiếng nói của doanh nghiệp đối với Quốc hội.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội là doanh nhân sẽ làm tốt nhất vai trò của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước.

Cũng trong tối hôm qua, các đoàn đại biểu Quốc hội cùng 38 doanh nhân là đại biểu Quốc hội đã tham dự chương trình chào mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII do Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội tổ chức.

Theo Thu Trà
vtv.vn