Trích từ tài liệu:
Bài 3: Ma trận nghịch đảo.

Công thức tính ma trận nghịch đảo

Nếu định thức của ma trận A là khả nghịch thì ma trận nghịch đảo của A được tính bằng công thức:
[Only registered and activated users can see links. ]
Ví dụ


Trong ví dụ trên, ta có
[Only registered and activated users can see links. ]=[Only registered and activated users can see links. ]
Các bước tìm ma trận nghịch đảo  • Bước 1: Tính định thức của ma trận A
    Nếu det(A)=0 thì A không có ma trận nghịch đảo A− 1Nếu det(A)≠0 thì A có ma trận nghịch đảo A− 1, chuyển sang bước 2

  • Bước 2: Lập ma trận chuyển vị A' của A.

  • Bước 3: Lập ma trận liên hợp của A được định nghĩa như sau
    A* = (A'ij)nmvới A' = (A'ij) là phần bù đại số của phần tử ở hàng i, cột j trong ma trận A'.

  • Bước 4: Tính ma trận [Only registered and activated users can see links. ]


Ví dụ


Cho [Only registered and activated users can see links. ]. Tính A− 1, nếu có.

Đáp án


Ma trận liên hợp: [Only registered and activated users can see links. ].
Ma trận nghịch đảo: [Only registered and activated users can see links. ]
Dưới đây là bộ slide bài giảng đại số tuyến tính được trình bày bởi Phan Đức Tuấn, giảng viên trường đại học Đà Nẵng
[Only registered and activated users can see links. ]


Link download nằm ngay dưới đây
File Size: 1.03 MB
Định dạng PPT
[Only registered and activated users can see links. ]