Đây là bài tập môn thuế có kèm lời giải của cô Oanh, post lại cho mọi người tham khảo [Only registered and activated users can see links. ]
Chương 1: Thuế Xuất - Nhập khẩu
Chương 2: Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Link download đầy đủ
[Only registered and activated users can see links. ]