PDA

View Full Version : Lớp học Thẩm định giá ngắn hạn  1. Chiêu sinh lớp ôn thi cấp thẻ Thẩm định viên - Khai giảng ngày 10/12/2011
  2. Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá - Khai giảng ngày 5/12/2011
  3. Chiêu sinh lớp ôn thi cấp thẻ thẩm định viên khai giảng ngày 11/2/2012
  4. Khóa đào tạo lấy chứng chỉ "môi giới bđs, định giá bđs và quản lý sàn giao dịch bđs" của sở xây dựng
  5. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
  6. Thông tin các khóa học sắp khai giảng tại trung tâm CEDZO