PDA

View Full Version : Tin học chuyên ngành  1. Tự học Microsoft Excel
  2. Ứng dụng Excell trong tài chính
  3. Hướng dẫn cài Vitual PC (cài đăt win xp trên win 7 để dùng OS6)
  4. Bài tập và bài giải Excel về khấu hao tài sản Doanh nghiệp