PDA

View Full Version : Phần mềm hỗ trợ 1. TopStyle v4.0.0.88 - Biên tập CSS, HTML, xHTML mạnh mẽ
 2. Mediafire - Adobe Dreamweaver CS5 + Keygen
 3. Thiết kế Flash và Banner động cho Website - SwishMax 2.0 Build 2009.01.20
 4. Dreamweaver CS3 full - Một công cụ dành cho dân thiết kế Website
 5. Microsoft Expression Web 2007 Full (FrontPage 2007)
 6. Microsoft Expression Web 2007 Full (FrontPage 2007)
 7. A4DeskPro Flash Website Builder 5.70 - Thiết kế Web Flash dễ dàng
 8. PhpDesigner 7 v7.2.5 Coding
 9. Notepad++ 5.3 -Trình soạn thảo cực mạnh cho webmaster
 10. Visual Studio 2008 Professional Edition
 11. C-Free Pro v5.0.0.3314 Full Crack
 12. Source Code Library v1.6 - Thư viện Source Code các ngôn ngữ lập trình
 13. Source Code Library v1.6 - Thư viện Source Code các ngôn ngữ lập trình
 14. SQL Server 2008 Developement and Microsoft Visual Studio 2008
 15. JCreator Pro 4.5 Full - IDE Lập trình Java
 16. PHP Expert Editor – Trình soạn thảo PHP chuyên nghiệp
 17. (MF) Visual Studio Team System 2008 - Team Suite
 18. (MF) Visual Studio Team System 2008 - Team Suite
 19. Turbo C++ v4.5 For Windows Full Version (25.5MB)
 20. DirectLink - Micosoft Visual Studio 2010 Beta 2 -Express+ Professional +Premium+Ultimate
 21. Download Turbo-pascal 7.0 Full và giới thiệu về Turbo-pascal
 22. Teamview 5.0 đã crack
 23. Teamview 5.0 đã crack
 24. Borland C++ 5.02 for Windows Full (92MB)
 25. Borland C++ 5.02 for Windows Full (92MB)
 26. C-Free v4.1 - IDE tốt nhất cho lập trình C/C++ [Kèm Crack]
 27. Dev-C++_v4.9.9.2 (5.0 beta)
 28. Ecard magic - làm thiệp mừng dạng file exe
 29. Soft Viual Studio6 nguyên bộ kèm theo MSDN 2CD
 30. Macromedia Dreamweaver 8 và Macromedia Flash 8