PDA

View Full Version : Nghiên cứu khoa học  1. Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học
  2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS
  3. Báo cáo "Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu"
  4. Biểu mẫu nghiên cứu khoa học
  5. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên
  6. Các phương pháp nghiên cứu khoa học
  7. Bài giảng phân tích nhân tố sử dụng SPSS
  8. Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong nghiên cứu Marketing