PDA

View Full Version : Đường Lối Đảng Cộng Sản 1. Tổng hợp đề cương ôn thi môn đường lối của đảng cộng sản
 2. Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng
 3. 270 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng
 4. Giáo trình môn Lịch sử Đảng
 5. 32 câu hỏi hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng Sản VN
 6. 40 câu hỏi tự luận môn Lịch sử đảng VN (của tổ chức FAO)
 7. Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng
 8. Đề cương ôn thi môn Lịch Sử Đảng ( kèm câu trả lời )
 9. Những nguyên tắc tổ chức Đảng trong tác phẩm Làm gì của Lenin.
 10. [Tài liệu] 8 câu hỏi và trả lời Đường lối Cách Mạng Đảng
 11. Hướng dẫn ôn thi lịch sử đảng - NXB ĐH QGHN
 12. Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng cộng sản việt nam - 10 câu hỏi và trả lời
 13. 100 câu hỏi thi tốt nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)
 14. Sách hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
 15. 500 câu trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chính Minh
 16. Tài liệu ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh (Câu hỏi và hướng dẫn trả lời)
 17. Giáo trình Lịch sử Đảng - bộ GD
 18. Bài tiểu luận Môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" về lĩnh vực "Văn hóa"
 19. Đường Kách Mệnh
 20. Đảng CSVN ra đời là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng VN
 21. Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự mở đầu của những giá trị văn hóa mang tầm nhân loại
 22. Đảng lãnh đạo Cao trào Cách mạng 1930-1931